Sex afhængighed er defineret som hvilken som helst sexrelateret tvangsmæssig adfærd, der forstyrrer en normal måde at leve på, og årsager voldsomt stress eller problemer i relation til familie, venner og job.

Der findes ikke noget bestemt adfærdsmønster der kendetegner sexafhængighed.  Sexafhængighed, når den har overtaget kontrollen i den afhængiges liv, omfatter bl.a.: tvangsmæssig onani, tvangsmæssig heteroseksuelle og homoseksuelle forhold, pornografi, prostitution, ekshibitionisme eller voyeurisme.  Selv de sundeste former for kønsliv kan forvandles til selvødelæggende adfærd.

Sexafhængighed kan måske forstås ved at sammenligne den med andre typer afhængigheder. Mennesker der for eksempel er afhængige af alkohol, udvikler et forhold til deres ”foretrukne stof,” et forhold de prioriterer højere end alle andre aspekter af deres liv.  En kemisk misbruger behøver sit stof for at føle sig ”normal.”

Det er det samme med sexafhængighed.  Kønslivet, ligesom mad eller stoffer i andre afhængigheder, giver en stærk følelse af rus og misbrugeren bliver afhængig af dette ”sex-rus”.  Den sexafhængige bruger efterhånden sex til at føle sig normal.  Sunde forhold bliver erstattet med usunde.  Midlertidig glæde bliver valgt, frem for de dybere egenskaber som normale, intime, forhold indebærer.

sexSexafhængighed viser også den samme progressive natur som andre former for afhængighed.  Sexafhængige mennesker kæmper for at opnå kontrol over deres adfærd. De er fortvivlede og rystede over deres til stadighed svigtende evne til at styre deres adfærd, deres kontroltab. Tabet af selvværd er benzin på bålet, og gør at misbrugeren får endnu større behov for at forsvinde længere ind i sin afhængighed.  Afhængige mennesker er overvældet af en følelse af magtesløshed.

Undersøgelser har vist, at de fleste sexafhængige mennesker kommer fra dårligt fungerende familier.  I fleste tilfælde har i hvert fald ét andet familiemedlem en eller anden afhængighed at slås med (87 %).

Sexafhængige føler kolossal skyld og skam over deres opførsel, og de lever i stadig frygt for at blive afsløret.  Alligevel bruger de deres ’stof” i et forsøg på at blokere den smerte deres afhængighed forårsager.

På grund af deres benægtelse, ignorerer sexafhængige mennesker ofte de alvorlige følelsesmæssige, interpersonelle, og fysiske følger af deres adfærd.  De er så forskansede i deres behov for at beskytte deres adfærd, at signaler fra omgivelserne, der ville virke som advarselstegn for fleste ikke-afhængige mennesker, ikke opfattes.

Sexafhængige mennesker fokuserer på at få deres ”fix.”.  De overvejer måske af og til mulige konsekvenser af deres adfærd, men når afhængighedscyklussen er i fuld sving, er fornuften sjældent, om nogensinde, tilstede.  De ignorerer risikoen ved deres adfærd, og bruger egentlig den angstprægede situation til at forstærke sex rusen.

Adfærdsmønstre og symptomer på sexafhængighed >