‘Vi havde begge brug for hjælp, både hver for sig og sammen. Valgte at gå ind i et forløb sammen – og kom ud i den anden ende sammen. Tak’.
                                                                                                  – Mads 32 og Karina 30

 

En parallel behandling går ganske kort ud på, at I som par kommer til at køre parallelt i forhold til indsigt og erkendelse – den afhængige med sin sexafhængighed, partneren med sin medafhængighed.

På den måde vil I også få en forståelse af den andens verden.

Et eksempel kan være konsekvenser. I vil få (næsten) den samme opgave omkring emnet, og efter først at have arbejdet alene med opgaven, derefter snakket individuelt med en af os, for til sidst at have været igennem en ‘fremlæggelse’ over for partneren, skulle I gerne sidde tilbage med både en selvforståelse – og en forståelse af partneren.

Det vil i sidste ende også give jer en indsigt i de mønstre I har. Mønstre, som også er med til at nære og retfærdiggøre sexafhængigheden. Og som I, netop igennem indsigten, her vil kunne lave om på.

Problemområderne arbejdes færdige inden der tages hul på næste problem/tema, hvilket kan betyde at et problem område godt kan vare to sessioner.

Forløbet vil løbende tilpasses jeres proces.

Pakker

En pakke bliver bygget op omkring et tema, af dels individuel tid, dels parsession og varer mellem 2 og 3 timer.

Vi anbefaler et forløb med et interval på 7-10 dage mellem pakkerne. Afhængigt af jeres proces, vil et typisk forløb indeholde 5 til 8 pakker.

Temaerne er alle centreret omkring afhængighed.

Til slut tilbyder vi et efterbehandlingsforløb med opfølgning på behandlingen, håndtering af afhængighed og medafhængighed, forsat mønsterbrydning, samt forebyggelse af tilbagefald.