Virkeligheden for partneren til en sexafhængig.

Den sexafhængige håber (og forventer), at ingen vil lægge mærke til de skadelige konsekvenser hans adfærd forårsager.

Konsekvenserne giver dog et fingerpeg om virkeligheden. De opstår, fordi omverdenen ikke deltager i den sexafhængiges illusion og absurde måde at tænke på.

Løgne, brudte løfter og den sexafhængiges udnyttelse af andre mennesker kommer til sidst til at koste. For før eller senere vil virkeligheden banke på – som oftest ved at partneren siger fra.

Partneren har ofte levet i mange år i usikkerhed, med mistanke, med manglende tro på egen værdi og med en evig tvivl om egen evne til at skelne mellem løgn og sandhed.

Partneren vil så gerne tro at alt er godt at er perfekt eller tæt på – og tror og håber, at intet ses eller høres.

Partneren kommer til at tvivle så meget på egen evne til at vurdere egen rolle i eget liv og derfor overtager hun den sexafhængiges ”virkelighed” = alt er i orden,

Partneren vælger at undgå konflikt eller ubehagelige afsløringer ved lade stå til og acceptere den sexafhængiges benægtelse/løgne.

Partneren vælger for familiens skyld at holde problemet for sig selv.

Partneren mister selvrespekten.